Protokoll utskottssammanträde 2007/08:32

Trafikutskottets protokoll 2007/08:32

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32

 

DATUM

2008-05-20

TID

Kl. 11.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Medgivande om närvarande

 

Utskottet beslutar låta Sandra Oscarsson som deltagare i praktisk arbetslivsorientering (Prao) närvara vid dagens utskottssammanträde.

 

§ 2

Välkomsthälsning

Ordförande hälsar Mahmood Fahmi (m) välkommen som nyvald ledamot till utskottet.

 

§ 3

Protokollsjustering

 

Justering av protokoll 2007/08:31 från den 15 maj 2008.

 

§ 4

Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU13 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2007/08:13 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

1.      Ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (punkt 1) av s- och mp-ledamöterna.

2.      Ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (punkt 1) av v-ledamoten.

3.      Medborgarna och IT-samhället (punkt 2)
av s- och mp-ledamöterna.

4.      Medborgarna och IT-samhället (punkt 2)
av v-ledamoten.

5.      Tillgång till bredband (punkt 3)
av s- och mp-ledamöterna.

6.      Tillgång till bredband (punkt 3)
av v-ledamoten.

7.      Öppen källkod och öppna standarder (punkt 4)
av v- och mp-ledamöterna.

8.      Fungerande telekommunikationer (punkt 5)
av  s-, v- och mp-ledamöterna.

9.      Inrättande av en Internetombudsman (punkt 6)
av v-ledamoten.

10.  IT och miljön (punkt 7)
av v-ledamoten.

11.  Utbyggnad av trådlöst bredband (punkt 8)
av v-ledamoten.

 

 

§ 4

Tilläggsbudget 1 för 2008

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling yttrande 2007/08:TU3y till finansutskottet.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till yttrande 2007/08:TU3y justeras.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 5

Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling yttrande 2007/08:TU4y till näringsutskottet.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till yttrande 2007/08:TU4y justeras.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 22 maj 2008 kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

Anne Mattila Wass

 

 

Justeras

2008-05-22

 

Ibrahim Baylan

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:32

 

§ 1

§ 2-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande