Protokoll utskottssammanträde 2007/08:33

Trafikutskottets protokoll 2007/08:33

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33

 

DATUM

2008-05-22

TID

Kl. 09.30-10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justering av protokoll 2007/08:32 från den 20 maj 2008.

 

§ 2

Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU14 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2007/08:14 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

1.      Övriga frågor om förarutbildningen (punkt 2) av mp-ledamoten.

2.      Alkohol i trafiken (punkt 4) av s-, v- och mp-ledamöterna.

3.      Barn i trafiken (punkt 5) av s-ledamöterna.

4.      Barn i trafiken (punkt 5) av v- och mp-ledamöterna.

5.      Äldre i trafiken (punkt 6) av v-ledamoten.

6.      Äldre i trafiken (punkt 6) av mp-ledamoten.

7.      Motorcykelfrågor (punkt 8) av s- och v-ledamöterna.

8.      Motorcykelfrågor (punkt 8) av mp-ledamoten.

9.      Mobiltelefoni (punkt 9) av v-ledamoten.

10.  Mobiltelefoni (punkt 9) av mp-ledamoten.

11.  Vissa trafikbestämmelser (punkt 10) av s- och mp-ledamöterna.

12.  Pricksystem i körkortslagstiftningen (punkt 11) av mp-ledamoten.

13.  Kompetenskrav för utryckningsförare (punkt 13) av s- och mp-ledamöterna.

14.  Reflexvästar (punkt 14) av s-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäls enligt följande:

 

1.      Cykelhjälmsanvändning (punkt 7) av v-ledamoten.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 3

Forskningsöversikt inom transportområdet

 

Forskningssekreterare Lars Eriksson från Riksdagens utredningstjänst informerar om förslag till inventering av transportforskning 2008. Utskottet beslutar att låta genomföra en forskningsöversikt för transportområdet inom utskottets beredningsområde med särskilt fokus på transportpolitiskt strategiska områden.

 

§ 4

Faktapromemoria om sanktioner för fartygsföroreningar

 

Utskottet behandlar faktapromemoria 2007/08:107 om sanktioner för fartygsföroreningar.

 

Dokumentet läggs till handlingarna.

 

§ 5

Avrapportering från ordförandekonferens

 

Vice ordförande Jan-Evert Rådhström rapporterar från ordförandekonferensen den 21 maj 2008.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 3 juni 2008 kl. 11.00.

 

 

§ 7

Information från kultur- och näringsdepartementet

 

Departementsråd Kerstin Persdotter, departementssekreterare Filippa Arvas Olsson och departementssekreterare Ingegerd Häller från kulturdepartementet samt departementssekreterare Nils Hertzberg från

näringsdepartementet informerar om programmet för skydd av barn som använder Internet och andra elektroniska kommunikationer.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras

2008-06-03

 

Ibrahim Baylan

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:33

 

§ 1

§ 2

§ 3-6

§ 7

 

 

 

 

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

o

 

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande