Protokoll utskottssammanträde 2008/09:23

Kulturutskottets protokoll 2008/09:23

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23

 

DATUM

Torsdagen den 2 april 2009

TID

Kl. 09.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning

 

Utskottet inhämtar information på temat Kultur som kreativ tillväxtkraft i enlighet med bifogade program (bilaga 2)

 

En förteckning över närvarande gäster finns i bilaga 3.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

1. Närvaro- och voteringsförteckning

2. Program

3. Närvarande gäster

 

 


 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2008/09:23

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagrotsky, Leif (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lodenius, Per (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

 


 

KULTURUTSKOTTET                                                              

 

 

 

2009-04-02

                        Bilaga 2

                   till protokoll

                   2008/09:23

Kultur som kreativ tillväxtkraft

 

 

 

 

Offentligt seminarium torsdagen den 2 april 2009
kl. 09.00-12.00

 

Plats: Skandiasalen, Mynttorget 1

 

Program

 

Kl. 09.00        Öppnande, Siv Holma (v), kulturutskottets ordförande

 

Kl. 09.05      Kulturpolitikens moment 22: Den som förplanerar estetisk förnyelse bäddar för konstnärligt stillastående

Arne Ruth, publicist

 

Kl. 09.20        Kulturekonomi: om kulturens ekonomi och ekonomins kultur

Emma Stenström, Forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm, gästprofessor på Konstfack.

En kort introduktion till det kulturekonomiska forskningsfältet samt hur man i utbildningssammanhang arbetar dubbelriktat och interdisciplinärt, mellan kultur och ekonomi.

 

Kl. 09.35        Vad är egentligen en kreativ industri?

Charlotta Mellander, forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Omfattande arbete har lagts ned på hur man ska definiera kreativa industrier och mäta det egentliga värdet av dem. Hittills har i princip alla definitioner baserats på vad som produceras, snarare än att titta på vad som faktiskt händer inom själva produktionsprocessen. Denna föreläsning fokuserar på funktionerna och processerna snarare än slutprodukterna. Var hittar vi egentligen högst grad av kreativitet?

 

Kl. 09.50          Konstens och kulturens roll som utvecklingsfaktor i arbetslivet

Hans Löwlund, ordförande TILLT

Hur en långsiktig hållbar struktur för korsbefruktning byggts upp mellan kulturlivet och arbetslivet i Västra Götaland. Verksamheten har under 2008 och 2009 uppmärksammats ett flertal gånger av Europeiska kommissionen som det mest genomgripande programmet för hur kultur kan utveckla arbetslivet på europeisk nivå.

 

 

 

Kl. 10.05        Paus. Kaffe

 

Kl. 10.35        Frågor och diskussion

 

Kl. 11.55      Avslutning, Cecilia Wikström (fp), kulturutskottets vice ordförande


Bilaga 3

                                      till protokoll

                                      2008/09:23

 

Presentation av medverkande:

 

 

Arne Ruth

Publicist, tidigare chefredaktör och chef för kulturredaktionen på Dagens Nyheter, tidigare ordförande för Svenska PEN-klubben, hedersdoktor humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Emma Stenström

Forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm, gästprofessor på Konstfack, krönikör i Dagens Industri samt frilansande skribent/föreläsare. Forskar om Nycirkus, alternativa modeller för kulturpolitik, nätverk samt kulturentreprenörer. Undervisar i Konst, kultur och företagande, ledarskap samt kulturellt företagande. Aktiv bloggare på egna siten www.kulturekonomi.se

 

Charlotta Mellander

Föreståndare för the Prosperity Institute of Scandinavia vid Internationella Handelshögskolan I Jönköping. Institutet bedriver forskning för att öka förståelsen för kreativa processer på makro- och mikronivå och för att utveckla nödvändiga verktyg för att analysera och öka ekonomiskt välstånd. Melander samarbetar med professor Richard Florida och Kevin Stolarick vid the Prosperity Institute in Toronto. Läs mer om hennes forskning. http://www.prosperityinstitute.se/start/

 

Hans Löwlund

Utvecklingschef för Svensk Handel och ordförande i TILLT:s styrelse

 

Läs mer om TILLT: http://www.tillt.se/