Protokoll utskottssammanträde 2009/10:34

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:34

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34

 

DATUM

2010-06-23

TID

08:32–08:52

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Subsidiaritetsprövning av KOM(2010) 302

 

Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövning av KOM(2010) 302 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien. Under ärendets beredning har utskottet fått följande information:

         Promemoria från Finansdepartementet med regeringens svar på utskottets fråga om regeringens bedömning i ärendet (dnr RD 100-2594-2009/10).

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

 

§ 2

Meddelanden och administrativa frågor

 

Kanlichefen informerade om att det i sommar vid eventuell subsidiaritetsprövning kan komma att bli aktuellt med utskottsmöte fredagen den 23 juli och/eller tisdagen den 24 augusti.

 

 

§ 3

Sammanträdets avslutande

 

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Anna Forssblad

 

 

Justerades onsdagen den 23 juni 2010

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 

 

 

 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:34

 

§ 1-3

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Ullenhag (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande