Protokoll utskottssammanträde 2012/13:26

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:26

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26

 

DATUM

2013-04-11

TID

10.00–10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:25.

 

2 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

3 §

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3.

 

4 §

Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare (UbU13)


Utskottet behandlade skrivelse 2012/13:62 och en motion.

 

Utskottet beslutade att bjuda in Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och utbildningsdepartementet före justering av betänkandet.

 

Ärendet bordlades.

5 §

Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd (UbU12)


Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:58 och motioner samt justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU5y och
socialförsäkringsutskottets yttrande 2012/13:SfU4y.

 

Ärendet bordlades.

6 §

Motionbehandling

 

Utskottet beslutade att behandla motion 2012/13:Ub465 under nästa riksmöte.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annelie Jonsson

 

Justeras torsdagen den 18 april 2013

 

 

Tomas Tobé

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:26

 

 § 1-3

 § 4

§ 5-6

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande