Protokoll utskottssammanträde 2012/13:31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:31

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31

 

DATUM

2013–04–25

TID

10.00 – 11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Beslut om närvaro

 

Utskottet beslutade att Therése Quiding, FP-kansliet, fick närvara under punkten 2.

 

§ 2

Information från Naturvårdsverket

 

Representanter från Naturvårdsverket lämnade information om 2013 års uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål.

 

§ 3

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2012/13:29.

 

§ 4

En europeisk strategi för plastavfall (MJU18)

Utskottet fortsatte beredningen av grönboken KOM (2013) 123.


Ärendet bordlades.

 

§ 5

Offentlig utfrågning om oredlighet i livsmedelskedjan

Utskottet beslutade att genomföra en offentlig utfrågning om oredlighet i livsmedelskedjan torsdagen den 30 maj 2013 kl. 09.00-11.55 i enlighet med presidiets förslag.

Följande aktörer och myndigheter bjuds in:
Kött och Charkföretagen, Livsmedelsföretagen, Svensk dagligvaruhandel, Sveriges konsumenter, Landsbygdsdepartementet,

Livsmedelsverket, Jordbruksverket, EU-Kommissionen, Åklagarmyndigheten, Tullverket samt representanter för Sveriges kommuner, länsstyrelserna och restaurangnäringen.

 

§ 6

Studieresor m.m.

 

Utskottet beslutade att KSLA får rikta sig direkt till ledamöterna med sin inbjudan till resa till Västerbotten i oktober 2013.

Utskottet beslutade vidare att genomföra en länsresa den 1-3 juni 2014. Frågan hänsköts till presidiet för vidare beredning.

 

 

 

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 8

Utskottets sammanträden

 

Kanslichefen meddelade att sammanträdet torsdagen den 23 maj 2013 ställs in.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 2 maj 2013 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 2 maj 2013

 

 

Matilda Ernkrans

 

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2012/13:31

 

 

§ § 1- 4

§ 5

§§ 6 - 9

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C) tjl. t.o.m. 130602

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nilsson (S)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Wemmert (M)  

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)  tjl. t.o.m. 130610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Larsson (SD)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP) tjl. t.o.m. 130517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Duàn (S) t.o.m. 130610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Fredriksson t.o.m. 130602

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande