Protokoll utskottssammanträde 2013/14:30

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30

DATUM

2014-04-30

TID

09:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utrikesrådet (FAC) tillsammans med EU-nämnden

Sammanträdet ställdes in. Ledamöterna meddelades via sms.

–

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 8 april 2014.

Sofia Arkelsten