Protokoll utskottssammanträde 2013/14:32

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:32

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32

DATUM

2014-05-08

TID

09:30-11:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag (UU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av Proposition 2013/14:190 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU8.

MP- och V-ledamöterna anmälde reservation.

§ 2

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013 (UU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:139 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU9.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Sveriges politik för global utveckling PGU (UU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:154 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU12.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 4

Strategisk exportkontroll (UU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:114 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Biståndspolitisk plattform (UU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:131 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 6

Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten (UU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:129 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2013/14:30 och 2013/14:31.

§ 8

Kanslimeddelanden

Informerades om att:

– debattlistor för betänkandena 2013/14:UU8, 2013/14:UU9 och 2013/14:UU12 cirkulerats.

– ICC:s chefsåklagare Fatou Bensouda och DRK:s justitieminister Wivine Mumba Matipa eventuellt tas emot av utskottets ordförande onsdagen den 21 maj kl. 14.00. Ytterligare ledamöter är inbjudna att delta. Anmälningsblankett delades på bordet.

§ 9

Inför utrikesrådet (FAC)

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, politisk sakkunnig Emilie af Jochnick, departementsrådet Andrés Jato och kanslirådet Cecilia Tamm, samtliga Utrikesdepartementet, lämnade information inför utrikesrådet (FAC).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 10

Inför utrikesrådet (FAC bistånd)

Statssekreterare Tanja Rasmusson, kanslirådet Ann Måwe, kanslirådet Karin Seydlitz, ambassadör Martin Hagström, kanslirådet Per-Ola Mattson, kanslirådet Marina Berg och departementssekreterare Lollo Darin, samtliga Utrikesdepartementet, lämnade information inför utrikesrådet (FAC bistånd).

Ledamöterna frågor besvarades.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 27 maj 2014 kl. 09:00.


Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 27 maj 2014

Sofia ArkelstenUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:32

§ 1-4

§ 5

§ 6-7

§ 8

§ 9-10

§ 11

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

X

X

Urban Ahlin (S)

X

X

X

X

X

X

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

X

X

X

X

X

Carina Hägg (S)

X

X

X

X

X

X

Christian Holm (M)

X

X

X

X

X

X

Tommy Waidelich (S)

X

X

X

X

X

X

Mats Johansson (M)

Carin Runeson (S)

X

X

X

X

X

X

Fredrik Malm (FP)

X

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

X

X

Christer Winbäck (FP)

X

X

X

X

Bodil Ceballos (MP)

X

X

X

X

X

X

Désirée Pethrus (KD)

X

X

X

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

X

X

X

X

Hans Linde (V)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Ulrik Nilsson (M)

X

X

X

X

X

X

Désirée Liljevall (S)

O

O

O

O

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kerstin Engle (S)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Peter Jeppsson (S)

Amir Adan (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Ismail Kamil (FP)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Staffan Danielsson (C)

Valter Mutt (MP)

Gustav Blix (M)

Peter Rådberg (MP)

Robert Halef (KD)

O

O

O

O

O

Johnny Skalin (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Krister Örnfjäder (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Eva Flyborg (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Kent Ekeroth (SD)

Lars Ohly (V)

Mehmet Kaplan (MP)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Björn Söder (SD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annelie Enochson (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Adnan Dibrani (S)

Hans Wallmark (M)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Karin Åström (S)

N = Närvarande

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande