Protokoll utskottssammanträde 2014/15:19

Justitieutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19

DATUM

2015-03-19

TID

10.00-10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikanterna Cornelia Johansson, Ellinor Persson, Filippa Oldenburg och Melise Lundberg fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:18.

§ 3

EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder (JuU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:51

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU11.

SD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 4

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2013 (JuU12)

Utskottet behandlade skrivelse 2014/15:36.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU12.

§ 5

2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:46 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU13.

SD-ledamöterna anmälde reservation.

§ 6

Polisfrågor (JuU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2014.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU16.

M-, SD-, C-, V-, FP-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 7

Kriminalvårdsfrågor (JuU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2014.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU17.

Samtliga ledamöter anmälde reservationer.

§ 8

Nästa sammanträde


Tisdagen den 7 april 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 7 april 2015

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:19

§ 1-6

§ 7

§ 8

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

X

Annika Hirvonen (MP), vice ordf.

-

-

-

Helene Petersson (S)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

X

X

X

Kent Ekeroth (SD)

X

X

X

Anti Avsan (M)

-

-

-

Susanne Eberstein (S)

-

-

-

Johan Hedin (C)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

O

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

X

Linda Snecker (V)

-

-

-

Andreas Carlson (KD)

X

X

X

Lawen Redar (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

X

X

Pia Hallström (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

X

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

X

X

X

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Robert Hannah (FP)

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Mathias Sundin (FP)

Anders Schröder (MP)

Agneta Gille (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2015-03-06