Protokoll utskottssammanträde 2014/15:24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24

DATUM

2015-03-10

TID

11.00 – 12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Uppvaktning Sveaskog

Sveaskog uppvaktade utskottet om skogens roll i det klimatpolitiska ramverket, energikommissionen, miljömålsarbetet samt i det nationella skogsprogrammet.

§ 2

Skogspolitik (MJU11)

Utskottet behandlade motioner om skogspolitik.

Ärendet bordlades.

§ 3

Veterandag 6 maj 2015


Utskottet beslutade att ta emot före detta riksdagsledamöter i utskottets sessionssal under den s.k. veterandagen onsdagen den 6 maj 2015

kl. 14.30-15.15.

§ 4

Länsresa till Västmanland

Utskottet beslutade att preliminärt planera för en länsresa till Västmanland under vecka 36 2015.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 mars 2015 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 19 mars 2015

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2014/15:24

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Lena Ek (C), vice ordf

X

Ulf Berg (M)

X

Isak From (S)

-

Johan Hultberg (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

-

Jan-Olof Larsson (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

X

Fredrik Malm (FP)

X

Jens Holm (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Kristina Yngwe (C)

O

Emma Nohrén (MP)

Jenny Petersson (M) tjl. t o.m. 2015-03-29

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Lars Tysklind (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Said Abdu (FP)

Magnus Manhammar (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande