Protokoll utskottssammanträde 2014/15:25

Justitieutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25

DATUM

2015-05-26

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

EU-information om privata enmansbolag med begränsat ansvar (SUP-bolag)

Justitieminister Morgan Johansson, politiskt sakkunniga Elin Almqvist, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson och departementssekreteraren Catarina Olsson informerade om förslaget till direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar, KOM(2014) 212.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:24.

§ 3

Nästa sammanträde


Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tommy Forsell

Justeras den 28 maj 2015

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:25

§ 1-3

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

Annika Hirvonen (MP), vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

X

Kent Ekeroth (SD)

X

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (FP)

X

Linda Snecker (V)

-

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

O

Pia Hallström (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (FP)

Mia Sydow Mölleby (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (FP)

Mathias Sundin (FP)

Anders Schröder (MP)

Agneta Gille (S)

Torbjörn Björlund (V)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2015-04-23