Protokoll utskottssammanträde 2014/15:35

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35

DATUM

2015–05–26

TID

11:00–11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Översyn av EU:s grannskapspolitik (ENP) (UU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av utlåtandet.

Utskottet justerade utlåtande 2014/15:UU18

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Yttrande över Vårändringsbudget för 2015 och Årsredovisning
för staten 2014 (UU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande över Vårändringsbudget för 2015.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:UU2y.

SD-ledamöterna anmälde avvikande mening.

M-, SD-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:34.

§ 4

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– debattlista för UU18 cirkuleras.

– två ledamöter från utskottet enligt turordningslista erbjuds att delta i regeringens delegation till konferens om FfD i Addis Abeba i juli tillsammans med två ledamöter från finansutskottet. Delegationen leds av statsråd Per Bolund och deltar gör även biståndsministern och SIDA:s generaldirektör. Utskottet beslutade att delta med 2 ledamöter.

– konferensen om Gusp och Gsfp äger rum den 6-7 september i Luxemburg och 6 ledamöter från UU och FöU inbjuds att delta. Delegationen ska bestå av 3 Socialdemokrater, 2 Moderater och 1 Sverigedemokrat.

Utskottet påmindes om:

– besök av Kosovos EU-integrationsminister kl. 09:00-09:45 onsdagen den 27 maj 2015.

– utskottets resa till Bryssel den 9-11 september 2015.

Utskottet beslutade om att:

– ta emot besök av Albaniens utrikes- och EU-integrationsminister tisdagen den 2 juni 2015 kl. 11:30-12:00.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 17 juni 2015 kl. 08:00.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 17 juni 2015

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:35

§1-5

§

§

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

Karin Enström (M)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Olle Thorell (S)

X

Julia Kronlid (SD)

X

Margareta Cederfelt (M)

X

Katarina Köhler (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Valter Mutt (MP)

X

Göran Pettersson (M)

X

Pyry Niemi (S)

X

Björn Söder (SD)

X

Birgitta Ohlsson (FP)

Hans Linde (V)

X

Sofia Damm (KD)

X

Krister Örnfjäder (S)

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

Sotiris Delis (M)

O

Maria Andersson Willner (S)

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

O

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (FP)

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Jakop Dalunde (MP)

Annika Lillemets (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Emilia Töyrä (S)

Maria Weimer (FP)

Mathias Sundin (FP)

Shadiye Heydari (S)

Olof Lavesson (M) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande