Protokoll utskottssammanträde 2014/15:40

Finansutskottets protokoll 2014/15:40

Protokoll

Utskottssammanträde 2014/15:40

Datum

2015-05-19

Tid

08:30-10:35

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport 2015

Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler presenterade rapporten.

Finansminister Magdalena Andersson gav regeringens syn på rapporten.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Nästa sammanträde

Torsdagen den 21 maj kl. 10.30

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2014/15:40

– – – –

§ 1-2

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Jörgen Hellman (S)

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (FP)

X

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

O

Fredrik Schulte (M)

O

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Anders Ahlgren (C)

Rasmus Ling (MP)

O

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (FP)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Maria Arnholm (FP)

Christer Nylander (FP)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande