Protokoll utskottssammanträde 2015/16:35

Skatteutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35

DATUM

2016-06-07

TID

11.00-12.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning

Utskottet höll en offentlig utfrågning gemensamt med utrikesutskottet om politiken för global utveckling – skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning.

Program bifogas, se bilaga 2.

Vid protokollet

Justeras den 9 juni 2016SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:35

§ 1

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Niklas Wykman (M)

Sara Karlsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Anette Åkesson (M)

X

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Daniel Šestrajčić (V)

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Ulf Berg (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Maria Abrahamsson (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (L)

Emma Wallrup (V)

X

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Staffan Danielsson (C)

X

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2016-04-12Bilaga 2
till protokoll
2015/16:35

Stockholm 2016-05-19

Politiken för global utveckling – skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning

Tid: – Tisdagen den 7 juni kl 11.00-12.45

Plats: – Förstakammarsalen, ingång från Riksplan

Tid: – Tisdagen den 7 juni kl 11.00-12.45

Plats: – Förstakammarsalen, ingång från Riksplan

Skatteutskottet och utrikesutskottet inbjuder till offentlig utfrågning

I ljuset av de nya globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) och dess finansiering bidrar ett antal inbjudna talare med sina perspektiv på hur resurserna kan ökas för utveckling och fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer genom att vidta åtgärder som försvårar för kapital- och skatteflykt. De centrala frågeställningarna är:

- – På vilket sätt är frågor om kapital- och skatteflykt relevanta för Agenda 2030 och vilken roll kan utvecklingssamarbetet spela för att stärka utvecklingsländernas skatteuppbörd?

- – Hur motverkas kapital- och skatteflykt effektivast och vilka internationella initiativ – inom FN och OECD – finns mot kapital- och skatteflykt från utvecklingsländer?

Program

10.45 Kaffe

11.00-11.10 – Inledning

– – Kenneth G Forslund, utrikesutskottets ordförande

– – Per Åsling, skatteutskottets ordförande

11.10-11.55 – Inbjudna talare

– – Isabella Lövin, biståndsminister, Utrikesdepartementet

– – Charlotte Svensson, statssekreterare, Finansdepartementet

Penny Davies, Penny Davies, policyrådgivare, Diakonia (representant för CONCORD Sverige)

– – Jacob Lundberg, doktorand i Uppsala och verksam vid Timbro

11.55-12.35 – Frågor till talarna

12.35-12.45 – Avslutning

Karin Enström, utrikesutskottets vice ordförande

Leif Jakobsson, skatteutskottets vice ordfördförande

Anmälan

Varmt välkommen med din anmälan till Agota Földes, agota.foldes@riksdagen.se senast tisdagen den 31 maj.

Övrigt

Observera att inpassering till riksdagen kräver uppvisande av ID-kort.

Besökare ombes anlända i god tid.