Protokoll utskottssammanträde 2017/18:42

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:42

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:42

DATUM

2018-08-02

TID

09.00–09.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Justitiedepartementet

Statsrådet Heléne Fritzon med medarbetare informerade utskottet om den s.k. gymnasielagen med anledning det uppkomna rättsläget.

Vid protokollet

Justeras den 2 augusti 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:42

§ 1–

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

Solveig Zander (C)

O

Rickard Persson (MP)

Tina Ghasemi (M)

X

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Rossana Dinamarca (V)

Aron Modig (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

Maria Abrahamsson (M)

Marie Olsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

X

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

X

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

X

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande