Protokoll utskottssammanträde 2019/20:11

Finansutskottets protokoll 2019/20:11Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:11

Datum

2019-11-12

Tid

kl. 10:30-10:36

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Ulf Holm till sammanträdet den 21 november för överläggning om kapitalmarknadsunionen.

Utskottet beslutade att ställa in det preliminärt inplanerade sammanträdet den 19 november.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:10.

§ 3

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (FiU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2018/19:158.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU12.

§ 4

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU15)
Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2018/19:150.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU15.

§ 5

Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Ordföranden i riksdagens råd för Riksrevisionen Ingemar Nilsson rapporterade från senaste mötet i rådet.

§ 6

Övrigt

Utskottet beslutade att kalla SCB:s generaldirektör Joakim Stymne till sammanträdet den 21 november för information om identifierade kvalitetsbrister i myndighetens datainsamling.

§ 7

Nästa sammanträde
Torsdag 14 november kl. 10.30.

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:11

§1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

-

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

-

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Sofia Westergren (M)

X

Eva Lindh (S)

O

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande