Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Socialutskottets protokoll 2019/20:2

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019-10-08

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollet 2019/20:1.

§ 2

Personlig assistans för hjälp med andning (SoU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:145 och motioner


Ärendet bordlades.

§ 3

Förenklad motionshantering

Utskottets beslutade i enlighet med kansliets förslag om riktlinjer för förenklad motionsberedning i SoU, bifogas som bilaga 2.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen och om kommande konferenser och seminarium, samt besök av utländska delegationer.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ledamoten Lars-Arne Staxäng (M) ska ingå i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp under Johan Hultbergs föräldraledighet.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 10 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 10 oktober 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2019/20:2

§ 1

§ 2

§ 3-7

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

O

X

Ulrika Heindorff (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

Yasmine Bladelius (S)

X

X

X

Dag Larsson (S)

X

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Michael Anefur (KD)

O

O

O

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

O

Maj Karlsson (V)

O

X

O

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

X

X

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande