EU-nämndens verksamhet riksmötet 2018/19

utskottsdokument 2018/19:verk-1001837

-46990

2018/19

0

0

2018/19

STYLEREF "\1"


EU-nämndens verksamhet riksmötet

2018/19

EU-nämndens verksamhetsområde

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd ska riksdagen för varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden). Regeringen ska samråda med EU-nämnden om hur förhandlingarna ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska också samråda med nämnden inför möten och beslut i Europeiska rådet.

EU-nämndens sammansättning

EU-nämnden har 17 ordinarie ledamöter. Den 3 oktober 2019 höll EU-nämnden sitt konstituerande sammanträde. Under riksmötet 2018/19 hade EU-nämnden 124 suppleanter och 2 extrasuppleanter. Under riksmötet fanns bland nämndens ledamöter och suppleanter representation från samtliga 15 utskott. Vid riksmötets slut var Åsa Westlund (S) ordförande för EU-nämnden, Annika Qarlsson (C) vice ordförande och Pål Jonson (M) andre vice ordförande.

Under riksmötet 2018/19 hade EU-nämnden följande sammansättning:


Ledamöter

Jonas Eriksson (MP), ordförande t.o.m. 2018-10-02

Åsa Westlund (S), ordförande fr.o.m. 2018-10-03

Eskil Erlandsson (C), vice ordförande t.o.m. 2019-03-01, förste vice ordförande 2019-03-02–2019-03-12

Annika Qarlsson (C), förste vice ordförande fr.o.m. 2019-03-15

Tomas Tobé (M), andre vice ordförande 2019-03-01–2019-06-13

Pål Jonson (M), andre vice ordförande fr.o.m. 2019-06-14

Karin Enström (M), t.o.m. 2019-02-14

Björn Wiechel (S)

Åsa Coenraads (M), t.o.m. 2019-02-14

Jessica Polfjärd (M), 2019-02-14–2019-06-17

Jessika Roswall (M), 2018-10-02–2019-02-14 och fr.o.m. 2019-06-17

Johan Büser (S), t.o.m. 2018-10-02

Martin Kinnunen (SD), fr.o.m. 2018-10-02

Markus Selin (S), fr.o.m. 2018-10-02

Lawen Redar (S), t.o.m. 2018-10-02

Jens Holm (V), t.o.m. 2019-03-08

Ilona Szatmari Waldau (V), fr.o.m. 2019-03-08

Johan Hultberg (M), t.o.m. 2019-02-14

Jessica Rosencrantz (M), fr.o.m. 2019-02-14

Ludvig Aspling (SD), fr.o.m. 2018-10-02

Maria Strömkvist (S), fr.o.m. 2018-10-02

Lars Adaktusson (KD), 2018-10-02–2018-10-09

Robert Halef (KD), 2018-10-09–2019-01-16

Désirée Pethrus (KD), fr.o.m. 2019-01-16

Pyry Niemi (S)

Tina Acketoft (L), fr.o.m. 2018-10-02

Johnny Skalin (SD)

Amanda Palmstierna (MP), 2018-10-02–2019-01-21

Alice Bah Kuhnke (MP), 2019-02-07–2019-06-18

Gustav Fridolin (MP), 2019-01-23–2019-02-07 och fr.o.m. 2019-06-24

Mathias Tegnér (S), t.o.m. 2018-10-02

Jan Ericson (M), fr.o.m. 2019-02-14

Suppleanter

Hanna Westerén (S), t.o.m. 2018-10-02

Kadir Kasirga (S), fr.o.m. 2018-10-02

Helena Bouveng (M)

Mathias Tegnér (S), fr.o.m. 2018-10-02

Katarina Brännström (M), 2018-10-02–2018-11-20

Arin Karapet (M), fr.o.m. 2018-11-20

Björn Söder (SD), fr.o.m. 2018-10-02

Yasmine Bladelius (S), 2018-10-02–2018-11-24

Dag Larsson (S), fr.o.m. 2018-11-25

Johan Hedin (C)

Alexandra Völker (V), t.o.m. 2018-10-02

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M), fr.o.m. 2018-10-02

Roger Hedlund (SD)

Margareta Cederfelt (M), t.o.m. 2018-10-02

Leif Nysmed (S), fr.o.m. 2018-10-02

Lars Adaktusson (KD), fr.o.m. 2018-10-09

Azadeh Rojhan Gustafsson (S), fr.o.m. 2018-10-02

Amineh Kakabaveh (V), t.o.m. 2018-10-02

Maria Arnholm (L), 2018-10-02–2018-10-09

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD), fr.o.m. 2018-10-02

Jonas Eriksson (MP), fr.o.m. 2018-10-02

Erik Ottoson (M), fr.o.m. 2018-10-02

Åsa Eriksson (S), t.o.m. 2018-10-02

Mattias Ottosson (S), fr.o.m. 2018-10-09

Teres Lindberg (S), fr.o.m. 2018-10-09

Patrik Björck (S), t.o.m. 2018-10-02

Pia Nilsson (S), fr.o.m. 2018-10-09

Anna Vikström (S), fr.o.m. 2018-10-09

Johan Andersson (S), fr.o.m. 2018-10-09

Erik Ezelius (S), t.o.m. 2019-03-13

Daniel Andersson (S), fr.o.m. 2019-03-13

Johan Hultberg (M), fr.o.m. 2019-02-14

Tomas Tobé (M), 2018-10-09–2019-02-14

Maria Stockhaus (M), fr.o.m. 2019-02-14

Alexandra Anstrell (M), fr.o.m. 2018-10-09

Jörgen Warborn (M), 2018-10-09–2019-06-17

Mikael Damsgaard (M), fr.o.m. 2019-07-02

Hans Rothenberg (M)

Ann-Sofie Alm (M), 2018-10-02–2019-06-17

Louise Meijer (M), fr.o.m. 2019-08-26

Tobias Billström (M)

Betty Malmberg (M), t.o.m. 2019-02-14

Jan R Andersson (M), fr.o.m. 2018-10-02

Erik Bengtzboe (M), 2018-11-27–2019-04-26

Josefin Malmqvist (M), fr.o.m. 2019-05-10

Jessica Polfjärd (M), 2018-10-09–2019-02-14

Lotta Finstorp (M), fr.o.m. 2018-12-05

Robert Stenkvist (SD), fr.o.m. 2018-10-09

Jonas Andersson i Linköping (SD), fr.o.m. 2018-10-09

Jonas Millard (SD), t.o.m. 2019-01-31

Patrick Reslow (SD), fr.o.m. 2019-06-06

Kerstin Lundgren (C), t.o.m. 2018-10-02

Sven-Olof Sällström (SD)

Johanna Jönsson (C), t.o.m. 2018-10-02

Julia Kronlid (SD), t.o.m. 2019-06-10

Linda Lindberg (SD), fr.o.m. 2019-06-10

Paula Bieler (SD)

Emil Källström (C), t.o.m. 2018-10-02

Per Ramhorn (SD), fr.o.m. 2018-10-09

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD), fr.o.m. 2018-10-09

Markus Wiechel (SD)

Magnus Oscarsson (KD), t.o.m. 2018-10-02

Lars Andersson (SD), fr.o.m. 2018-10-09

Josef Fransson (SD), fr.o.m. 2018-10-09

Adam Marttinen (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (L), t.o.m. 2018-10-02

Tobias Andersson (SD), fr.o.m. 2018-10-09

Charlotte Quensel (SD), fr.o.m. 2018-10-09

Angelica Lundberg (SD), fr.o.m. 2018-10-09

Roger Haddad (L), t.o.m. 2018-10-02

Staffan Eklöf (SD), fr.o.m. 2018-10-09

Jimmy Ståhl (SD), fr.o.m. 2018-10-09

Christian Carlsson (KD), 2018-10-09–2018-12-31

Robert Halef (KD), t.o.m. 2018-10-09 och fr.o.m. 2019-01-16

Kjell-Arne Ottosson (KD), fr.o.m. 2018-10-09

Fredrik Malm (L)

Jan Björklund (L)

Maria Ferm (MP), 2018-10-09–2019-01-23

Janine Alm Ericson (MP), t.o.m. 2019-06-24

Annika Hirvonen Falk (MP), fr.o.m. 2019-08-29

Cecilie Tenfjord Toftby (M), t.o.m. 2018-10-02

Martina Johansson (C), fr.o.m. 2018-10-16

Martin Kinnunen (SD), t.o.m. 2018-10-02

Magnus Ek (C), fr.o.m. 2018-10-16

Per Lodenius (C), fr.o.m. 2018-10-16

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C), fr.o.m. 2018-10-16

Ilona Szatmari Waldau (V), 2018-10-16–2019-03-08

Jens Holm (V), fr.o.m. 2019-03-08

Nooshi Dadgostar (V), fr.o.m. 2018-10-16

Daniel Riazat (V), fr.o.m. 2018-10-16

Barbro Westerholm (L)

Gulan Avci (L), fr.o.m. 2018-11-15

Mats Persson (L), fr.o.m. 2018-11-15

Johan Pehrson (L), fr.o.m. 2018-11-15

Arman Teimouri (L), fr.o.m. 2018-11-15

Mikael Oscarsson (KD), t.o.m. 2018-10-02

Lina Nordquist (L), fr.o.m. 2018-11-15

Andreas Carlson (KD), t.o.m. 2018-10-02

Helena Gellerman (L), fr.o.m. 2018-11-15

Jessika Roswall (M), t.o.m. 2018-10-02 och 2019-02-14–2019-06-17

Richard Herrey (M), 2019-07-02–2019-09-09

Maria Malmer Stenergard, fr.o.m. 2018-12-05

Jessica Rosencrantz (M), t.o.m. 2018-10-02 och 2018-12-05–2019-02-14

Elisabeth Svantesson (M), fr.o.m. 2019-02-14

John Widegren (M), fr.o.m. 2019-02-27

Maria Gardfjell (MP), fr.o.m. 2018-12-05

Karolina Skog (MP), fr.o.m. 2019-02-13

Hanif Bali (M) fr.o.m. 2018-10-09

Hampus Hagman (KD), fr.o.m. 2019-02-27

Ida Gabrielsson (V), fr.o.m. 2019-03-13

Ali Esbati (V), fr.o.m. 2019-03-13

Karin Rågsjö (V), fr.o.m. 2019-03-13

Lorena Delgado Varas (V), fr.o.m. 2019-03-13

Linda Westerlund Snecker (V), fr.o.m. 2019-03-13

Mia Sydow Mölleby (V), fr.o.m. 2019-03-13

Vasiliki Tsouplaki (V), fr.o.m. 2019-03-13

Lorentz Tovatt (MP), fr.o.m. 2019-04-11

Anna Sibinska (MP), fr.o.m. 2019-04-26

Mats Berglund (MP), fr.o.m. 2019-04-26

Emma Hult (MP), fr.o.m. 2019-04-26

Extrasuppleanter

Abir Al-Sahlani (C), 2019-01-14–2019-06-19

Katarina Olofsson (SD), 2019-06-03–2019-06-27

EU-nämndens ledamöter och suppleanter vid riksmötets slut

S

M

SD

C

V

KD

L

MP

Totalt

Ordinarie

5

4

3

1

1

1

1

1

17

Suppleanter

11

18

21

6

11

4

10

8

89

Kansli

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef

Kanja Berg, föredragande, t.o.m. 2019-08-30

Pia Törsleff Hertzberg, föredragande

Caroline Jender Pamrin, föredragande

Cecilia Kennergren, handläggare, fr.o.m. 2019-01-01

Helena Fridman Konstantinidou, handläggare, föräldraledig fr.o.m. 2019-07-02

Maria Eriksson, assistent, fr.o.m. 2019-04-08

Anne-Charlotte Gramén, assistent, t.o.m. 2018-11-09

Caroline Hägerhäll, assistent

EU-nämndens verksamhet

Regeringens samråd och information med EU-nämnden

Regeringen samrådde med EU-nämnden inför samtliga ordinarie ministerrådsmöten under riksmötet. I samband med mötet i rådet (allmänna frågor) den 8 januari samrådde regeringen med EU-nämnden per telefon.

En dagordning för ett ministerrådsmöte kan involvera flera statsråd. Under riksmötet 2018/19 informerade och samrådde regeringen genom ansvariga ministrar med EU-nämnden inför ministerrådsmöten vid totalt 86 tillfällen. Regeringen representerades i statsrådens ställe av statssekreterare vid elva tillfällen och av kabinettssekreteraren vid ett tillfälle.

Återrapportering från ministerrådsmöten och informella ministerrådsmöten sker muntligen såväl som skriftligen till nämnden.

Statsminister Stefan Löfven informerade och samrådde med nämnden under riksmötet 2018/19 inför samtliga möten i Europeiska rådet samt de informella möten mellan stats- och regeringschefer som genomfördes den 9 maj respektive den 28 maj. Information och samråd skedde per telefon under pågående möte i Europeiska rådet den 20–21 juni och den 30 juni–2 juli. Under dessa möten lämnade även statssekreteraren information.

Europeiska rådet den 18 oktober 2018.

Europeiska rådet (artikel 50) den 25 november 2018.

Europeiska rådet den 13–14 december 2018.

Europeiska rådet den 21–22 mars 2019.

Europeiska rådet (artikel 50) den 10 april 2019.

Informellt möte mellan stats- och regeringschefer den 9 maj 2019.

Informellt möte mellan stats- och regeringschefer den 28 maj 2019.

Europeiska rådet den 20–21 juni 2019.

Europeiska rådet den 30 juni 2019.

Återrapportering ägde rum efter samtliga möten, antingen i kammaren eller i nämnden. Återrapporteringen i nämnden ägde rum per telefon den 2 juli efter mötet i Europeiska rådet den 30 juni–2 juli.

EU-nämnden har, liksom under tidigare mandatperioder, tillsatt en beredningsgrupp med företrädare för varje parti i riksdagen för fördjupad information om aktuella frågor. Under riksmötet 2018/19 fick beredningsgruppen vid två tillfällen information om Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen och vid två tillfällen information om den kommande fleråriga budgetramen.

Övrig information i EU-nämnden

Den 18 oktober 2018 informerade Eva Lindström, svensk ledamot av Europeiska revisionsrätten, nämnden om Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2017. Sammanträdet hölls gemensamt med finansutskottet.

Den 5 april 2019 informerade Rumäniens ambassadör i Sverige Iulian Buga nämnden om prioriteringarna under Rumäniens ordförandeskap i EU:s ministerråd.

Skriftliga samråd

Utöver regeringens samråd och information vid EU-nämndens sammanträden har regeringen skriftliga samråd med nämnden, dels om s.k. listor med troliga A-punkter (A-punkter avser de beslut där en överenskommelse har nåtts i ett tidigare skede i beslutsprocessen och som ska antas formellt av rådet), dels om vissa beslut inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Skriftliga samråd med EU-nämnden hålls även om beslut som tas i ministerrådet via skriftliga procedurer.

Under riksmötet 2018/19 hölls skriftliga samråd om 62 listor med troliga A-punkter. I andra fall höll regeringen skriftliga samråd med EU-nämnden vid 49 tillfällen. Vissa beslut inom ramen för GUSP kräver ett regeringsbeslut innan beslutet kan antas i EU. Under riksmötet hölls regelbundet skriftliga samråd med EU-nämnden med anledning av restriktiva åtgärder, bl.a. med hänsyn till situationen i Libyen och Ukraina samt mot Nordkorea.

Sammanträden och utskick

Under riksmötet 2018/19 höll EU-nämnden 49 protokollförda sammanträden mellan den 28 september 2018 och 12 juli 2019. Av dessa hölls 15 under hösten 2018 och 34 under våren och sommaren 2019. EU-nämnden sammanträdde sammanlagt 59 timmar, varav 24 timmar under hösten 2018 och 35 timmar under våren och sommaren 2019.

Inför EU-nämndens sammanträden under riksmötet 2018/19 gjordes 90 utskick med sammanträdesmaterial. Sammanträdesmaterial och protokoll publicerades på riksdagens webbplats. Uppteckningarna från nämndens sammanträden är tillgängliga på riksdagens webbplats. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Yttranden

Den 24 april 2019 yttrade sig EU-nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018. EU-nämndens yttrande 2018/19:EUN1y finns som bilaga till utrikesutskottets betänkande Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (bet. 2018/19:UU10).

Cosac

Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament (Cosac) upprättades 1989 och är ett forum för kontakter och diskussioner mellan Europaparlamentet och de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor.

Cosac äger rum fyra gånger per år: två ordförandemöten och två plenarmöten. Vid ordförandemötet deltar ordförande och vice ordförande i varje EU-utskott, och vid plenarmötet deltar sex delegater från varje nationellt parlament, sex delegater från Europaparlamentet och tre observatörer från kandidatländernas parlament. Representanter vid Cosacs möten kan inte binda sitt nationella parlament. Värdskapet för Cosac följer av ordförandeskapet i EU:s ministerråd, roterar halvårsvis och arrangeras av det EU-ansvariga organet i ordförandelandets parlament.

Cosacs plenarmöte den 18–20 november 2018 i Wien. Vid mötet diskuterades bl.a. brexit, klimatfrågor, energi och transparens. Den svenska delegationen bestod av ordförande Åsa Westlund (S), vice ordförande Eskil Erlandsson (C), Markus Selin (S), Johan Hultberg (M), Martin Kinnunen (SD) och Jens Holm (V).

Cosacs ordförandemöte den 20–21 januari 2019 i Bukarest. Utöver ordförandeskapets prioriteringar diskuterades även EU:s sammanhållningspolitik och den kommande fleråriga budgetramen. Inga ledamöter deltog vid mötet.

Cosacs plenarmöte den 23–25 juni 2019 i Bukarest. Vid mötet diskuterades bl.a. framtida handelsrelationer, utbildningsfrågor och digital ekonomi. Den svenska delegationen bestod av ordförande Åsa Westlund (S), Björn Wiechel (S), Markus Selin (S), Maria Strömkvist (S), Alexandra Anstrell (M) och Martin Kinnunen (SD).

Cosacs ordförandemöte den 21–22 juli 2019 i Helsingfors. Vid mötet diskuterades bl.a. ordförandeskapets prioriteringar och EU:s kommande fleråriga budgetram. Förste vice ordförande Annika Qarlsson (C) och andre vice ordförande Pål Jonson (M) deltog vid mötet.

Resor

Den 20–21 februari 2019 deltog ledamöter från EU-nämnden i en studieresa till Bryssel. Syftet med resan var att diskutera och få information om aktuella EU-frågor, däribland brexit, migrationsfrågor och den kommande långtidsbudgeten. Möten planerades bl.a. med representanter för kommissionen, Europaparlamentet och Sveriges ständiga representation i Bryssel.

Delegationen bestod av ordförande Åsa Westlund (S), andre vice ordförande Tomas Tobé (M), Markus Selin (S), Maria Strömkvist (S), Dag Larsson (S), Anna Vikström (S), Jessica Polfjärd (M), Helena Bouveng (M), Hans Rothenberg (M), Martin Kinnunen (SD), Ludvig Aspling (SD), Jonas Andersson (SD), Solveig Zander (C), Ilona Szatmari Waldau (V) och Helena Gellerman (L).

Besök

Under riksmötet 2018/19 tog EU-nämnden emot ett antal besök, ibland tillsammans med andra utskott. Ledamöter och suppleanter välkomnades att delta i mötena. Några besök stod riksdagens talman värd för, och nämndens presidium inbjöds att delta. Följande besök ägde rum under riksmötet 2018/19:

delegation med tjänstemän från EU-kommissionen den 13 november 2018

ledamöter från det norska stortinget den 22 november 2018

talesperson för den ungerska regeringen Zoltán Kovács den 26 mars 2019

kommissionens chefsförhandlare för brexit Michel Barnier den 4 april 2019

ledamöter från det tyska EU-utskottet den 24 april 2019

diplomatisk rådgivare till Frankrikes president Philippe Étienne den 25 april 2019

Armeniens talman Ararat Mirzoyan den 12 juni 2019

generaldirektören för kommissionens budgetdirektorat Gert-Jan Koopman den 22 augusti 2019.

EU-nämndens ordförande tog även emot ambassadörer från utländska beskickningar med placering i Stockholm.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019