Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets register vid riksmötet 2006/07

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets register vid riksmötet 2006/07

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets register vid
riksmötet 2006/07

Image: KUUreg_0607-1.png

Betänkande

KUU1

EU:s fördrag

Utskottets justering 2007-06-14

Förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om EU:s fördrag. Skrivelse 2006/07:85 avsnitt 4 i berörd del läggs till handlingarna.

Debatt i kammaren 2007-06-19

Protokollsnummer

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2007-06-20

Protokollsnummer 2006/07:130

Riksdagsskrivelse 2006/07:215

Sakregister

EU:s fördrag Sid

Det institutionella paketet 9

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 10

Europeiska konventet om EU:s framtid 6

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 10

Förhandlingsmandat 1

Illegal invandring 10

Klimat- och energifrågor 10

Konstitutionella fördraget 4

Konventet 6

Köpenhamnskriterierna 10

Reflektionsperioden 4

Regeringskonferens 9

Social dimension 9

Symboliska inslag 10

Tyska ordförandeskapet 9

Unionens utvidgning 10

Unionens värden och målsättningar 9

Unionsrättens företräde 10

Överskådlig fördragsstruktur 9

Elanders Gotab, Stockholm 2007