Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets register vid riksmötet 2006/07

UFöUReg

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets register vid riksmötet 2006/07

Betänkanden

UFöU1

Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon

(prop. 2005/06:208)

Utskottets justering 2006-10-11

Förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Debatt i kammaren 2006-10-13

Protokollsnummer 2006/07:10

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2006-10-13

Protokollsnummer 2006/07:10

Riksdagsskrivelse 2006/07:1

UFöU2

Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon

(prop. 2006/07:72)

Utskottets justering 2007-03-27

Förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Debatt i kammaren 2007-04-11

Protokollsnummer 2006/07:88

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2007-04-11

Protokollsnummer 2006/07:88

Riksdagsskrivelse 2006/07:132

UFöU3

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan

(prop. 2006/07:83, 3 motioner)

Utskottets justering 2007-05-10

Förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och delvis bifall till två motionsyrkanden om fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan. Avslag på övriga motioner.

Debatt i kammaren 2007-05-31

Protokollsnummer 2006/07:116

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2007-06-01

Protokollsnummer 2006/07:118

Riksdagsskrivelse 2006/07:192

Sakregister

Afghanistan

Afghanistanfördraget (The Afghanistan Compact) 3

afghanska armén (ANA), nationella 3

afghanska polisen ANP (Afghan National Police) 3

internationell säkerhetsstyrka 3

Beirut 1

bistånd 3

Boka 3

Bonnavtalet 3

demokrati 3

Europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESPF) 3

EU:s polisinsats 3

finansiering

anslag 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredfrämjande insatser m.m. 1, 3

utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 2

FN-mandat 1, 2, 3

FN-stadga, kapitel VII 1, 2, 3

FN:s avdelning för fredsbevarande operationer DPKO (Department of Peace Keeping Operations) 2

FN:s säkerhetsråds

resolution 425 (1978) 1

resolution 426 (1978) 1

resolution 1325 (2000) 1, 2, 3

resolution 1386 (2001) 3

resolution 1413 (2002) 3

resolution 1444 (2002) 3

resolution 1510 (2003) 3

resolution 1559 (2004) 1, 2

resolution 1563 (2004) 3

resolution 1623 (2005) 3

resolution 1701 (2006) 1, 2, 3

folkrätt 1, 2

fred 1, 2, 3

fredsbevarande styrkor 2

fredsframtvingande 1, 2, 3

Försvarsmakten 1, 3

genderfrågor 1

Hizbollah 1, 2

insatsregler (rules of engagement) 1, 2, 3

ISAF (International Security Assistance Force) Internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan 3

Israel 1

korvett 1, 2

Kabul 3

krishanteringsinsatser 1, 2

Libanon, svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i 1, 2

marin insatsstyrka, multinationell 1

Mazar-e-Sharif 3

Mellanöstern 1, 2

mänskliga rättigheter 1, 3

Nato 3

OEF (Operation Enduring Freedom)

förhållandet mellan OEF och ISAF 3

Operativ inriktning (concepts of operations) 1

PFF (Partnerskap för fred) 3

PGU (politik för global utveckling) 3

PRT (Provincial Reconstruction Team) regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad 3

terrorism 3

Tyskland 1

UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) 1, 2

väpnad styrka 1, 2

Elanders Gotab, Stockholm 2007