Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-03-05 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Val av andre vice ordförande

2. Justering av protokoll

3. Aktuella EU-frågor

Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

- Dagordningen för Epsco-rådets möte den 15 mars 2019

- Direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor

- Ny Europeisk arbetsmyndighet

- Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF)

- Europeiska socialfonden plus (ESF+)

4. Uppdraget om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

5. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektör Mikael Sjöberg

6. Utskottsresa och utskottsseminarium
Ev. beslut

7. Inbjudan till Sveriges delegation till ILO:s Internationella arbetskonferens, Genève 10 juni–21 juni 2019
Fråga om deltagande. Ev. beslut

8. Återrapporter

- OECD:s parlamentarikerdagar 13–15 februari 2019 i Paris
- Europeiska parlamentsveckan 18–19 februari 2019 i Bryssel

9. Kanslimeddelanden
- Anmälan av skrivelse 2018/19:51 Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen Motionstiden utgår 13 mars 2019
- Anmälan av ärendeplan mars–juni 2019
- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen
- Anmälan av inkommen skrivelse
- Anmälan av AU-Hänt
- Öppet hus i samarbete med Kulturnatt Stockholm lördagen den 27 april 2019 kl. 18.00–24.00

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll nr 21
3. Preliminär dagordning, PU från överläggningar den 24 april 2018, 20 november 2018, 6 november 2018, 22 november 2018, skriftlig information från RK
4. Uppdraget
6. Förslag och PM
7. Inbjudan från ILO, inbjudan från RK
9. Skrivelse 2018/19:51, Ärendeplan, Sammanträdesplan 22, Skrivelse, AU-hänt nr 4, Program Öppet Hus