Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2004-11-23 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Föredragning av Regeringskansliets faktapromemoria 2004/05:FPM10 INSPIRE - en infrastruktur för geografisk information i Europa av Margareta Lindquist, ämnessakkunnig, Miljödepartementet och Ewa Rannestig, internationell samordnare, Lantmäteriet

2. Föredragning av Regeringskansliets faktapromemoria 2004/05:FPM16 Temainriktad strategi för stadsmiljö av Mikael Hagman, departementssekreterare, Miljödepartementet

3. Justering av protokollen 2004/05:5 och 2004/05:6

4. Justering av betänkande 2004/05:BoU4 Naturresursfrågor och vattenrätt (LO)

5. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till betänkande 2004/05:BoU4 (till punkt 4)