Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-02-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:9

2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2004 m.fl. om byggfrågor (AL)

3. Föredragning av förslag i proposition 2004/05:59 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m. jämte följdmotion (LO)

4. Frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över motion 2004/05:So600 yrkande 3. Med anledning av att konstitutionsutskottet beslutat att bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande (JB)

5. Arbetet i bostadsutskottet under inledningen av våren 2005 (JB)

6. Ev. övriga frågor

Bilagor


FPM11: Byggfrågor (till punkt 2)
Motioner om Byggfrågor (till punkt 2)
Motion 2003/04:MJ324 (till punkt 2)
FPM12: Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m. (till punkt 3)
Proposition 2004/05:59 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m (till punkt 3)
Motion med anledning av prop. 2004/05:59 (till punkt 3)
Motion 2004/05:So600 yrkande 3 (till punkt 4)
PM: Arbetet i bostadsutskottet under inledningen av våren 2005 (till punkt 5)