Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-03-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:12

2. Föredragning av förslag i proposition 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader jämte följdmotioner (BB)

3. Arbetet med uppföljning och utvärdering - våren 2005 (JB)

4. Ev. övriga frågor

Bilagor


Motioner med anledning av prop. 2004/05:35 (till punkt 2)
Proposition 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader (till punkt 2)
FPM13: Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader (till punkt 2)
PM: Arbetet med uppföljning och utvärdering - våren 2005 (till punkt 3)
Enkät avseende studiebesök vid Länsstyrelsen i Gotlands län
Enkät avseende studieresa till Norge