Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-03-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:13

2. Justering av betänkande 2004/05:BoU3 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader (BB)

3. Information om höstens utrikes studieresor (JB)

4. Ev. övriga frågor


Bilagor


Utkast till betänkande 2004/05:BoU3 (till punkt 2)
PM: Bygger vi för vår framtida befolkningsstruktur? (till bostadsutskottets seminarium vid riksdagens framtidsdagar)