Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-04-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Föredragning av PM om byggforskningens omfattning och inriktning av Olle Eddesten och Johan Hedlund, riksdagens utredningstjänst

2. Justering av protokoll 2004/05:14

3. Föredragning av förslag i proposition 2004/05:106 Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen samt av motioner väckta med anledning av händelse av större vikt (BB)

4. Information om arbetet i utskottet under fortsättningen av våren samt om studieresor m.m. (JB)

5. Ev. övriga frågor

Bilagor


PM: Bostadsutskottets uppföljning av forskningsläget inom bygg- och bostadsforskningen (till punkt 1)
Utredningstjänstens PM: Byggforskningens omfattning och inriktning - en uppföljning på uppdrag av bostadsutskottet (till punkt 1)
Proposition 2004/05:106 Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen (till punkt 3)
Motioner väckta med anledning av händelse av större vikt (till punkt 3)
FPM14: Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen (till punkt 3)
PM: Arbetet i utskottet under fortsättningen av våren 2005 (till punkt 4)