Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-04-12 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:15 och 2004/05:16

2. Föredragning av skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte motion (JB)

3. Ev. övriga frågor

4. Kl 10.30 Intern utfrågning om bygg- och bostadsforskning

Bilagor


FPM 16: Regeringens behandling av riksdagens skrivelser (till punkt 2)
PM: Bostadsutskottets interna utfrågning om bygg- och bostadsforskning (till punkt 4)