Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-04-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Uppvaktning angående propositionsförslaget till ändringar i jordförvärvslagen av företrädarna för LRF Skogsägarna Jan Holmberg, ordf., Norrskog, Fredrik Bonde, chefsjurist, samt Jan Sandström, ansvarig näringspolitik

2. Justering av protokoll 2004/05:17 och 2004/05:18

3. Justering av yttrande 2004/05:BoU3y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser (JB)

4. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2004 om bostadsförsörjningsfrågor (AL)

5. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2004 om planfrågor (LO/JB)

6. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till yttrande 2004/05:BoU3y (till punkt 3)
FPM18: Bostadsförsörjningsfrågor (till punkt 4)
Motioner om bostadsförsörjningsfrågor (till punkt 4)
FPM19: Planfrågor (till punkt 5)
FPM20: Övriga planfrågor (till punkt 5)
Motioner om planfrågor (till punkt 5)
E-post från Lars-Göran Broström, Umeå kommun