Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-05-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:21

2. Justering av betänkande 2004/05:BoU11 Planfrågor (LO/JB)

3. Föredragning av förslag i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2004/05:100) om tilläggsbudget för 2005. Med anledning av att finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig (JB)

4. Föredragning av skrivelse 2004/05:101 Årsredovisning för staten 2004. Med anledning av att finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig (JB)

5. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till betänkande 2004/05:BoU11 (till punkt 2)
FPM23: Tilläggsbudget för 2005 - utgiftsområde 18 (till punkt 3)
FPM24: Årsredovisning för staten 2004 (till punkt 4)
Skrivelse från SL Infrateknik AB angående konflikter vid lokalisering av nya bostäder intill SL:s spår