Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-05-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Information om forskning kring byggande i betong m.m. från Mats Björs, vd Betongvaruindustrin samt Evert Sandahl, vd Svenska Fabriksbetongföreningen

2. Justering av protokollen 2004/05:22 och 23

3. Justering av yttrande 2004/05:BoU5y En effektivare miljöprövning (LO)

4. Justering av yttrande 2004/05:BoU6y Årsredovisning för staten 2004 (JB)

5. Frågan om att ta emot den från finansutskottet - under förutsättning av bostadsutskottets medgivande - överlämnade motion 2004/05:Fi11 yrkande 6 om högre bostadsbidrag till resurssvaga familjer (JB)

6. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till yttrande 2004/05:BoU5y (till punkt 3)
Utkast till yttrande 2004/05:BoU6y (till punkt 4)
Utdrag ur motion 2004/05:Fi11 (till punkt 5)