Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-02-10 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Information om byggprodukter och hälsa med betoning på REACH-arbetet (Anna Sander, departementsråd och Charlotte Unger, departementssekreterare vid Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet samt Danielle Freilich, miljöansvarig vid Sveriges Byggindustrier)

2. Information om Regeringskansliets beredning av frågan om barnsäkerhet i äldre byggnader (Anna Sander, departementsråd vid Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet och Anna Holmqvist departementssekreterare vid Socialdepartementet)

3. Justering av protokoll 2004/05:10

4. Fortsatt föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2004 om byggfrågor (AL)

5. Justering av betänkande 2004/05:BoU6 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m. (JB)

6. Fråga om att ta emot den från miljö- och jordbruksutskottet överlämnade motionen 2003/04:MJ324 (JB)

7. Fråga om att ta emot de från miljö- och jordbruksutskottet överlämnade motionerna 2004/05:MJ7 yrkande 2, MJ8 (delvis) och MJ9 yrkande 21 (JB)

8. Ev. övriga frågorBilagor


PM: Information om byggprodukter och hälsa med betoning på REACH-arbetet (till punkt 1)
PM: Information om Regeringskansliets beredning av frågan om barnsäkerhet i äldre byggnader (till punkt 2)
Utkast till betänkande 2004/05:BoU6 (till punkt 5)