Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-02-17 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:11

2. Justering av betänkande 2004/05:BoU5 Byggfrågor (AL)

3. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till betänkande 2004/05:BoU5 (till punkt 2)
Skrivelse från Lulebo AB m.fl. av SABO:s medlemsföretag angående reformerad hyressättning