Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-04-07 kl. 08:45

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16
Datum och tid: 08:45
Plats: Andrakammarsalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning om buller och luftföroreningar kontra bostadsbyggande i storstadsregion

Bilagor


Program för utskottets offentliga utfrågning