Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-04-14 kl. 09:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18
Datum och tid: 09:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av betänkande 2004/05:BoU8 Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen (BB)

2. Föredragning av förslag i proposition 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen jämte motioner (BB)

3. Föredragning av förslag i proposition 2004/05:80 Forskning för ett bättre liv jämte motioner. Utbildningsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig (AL)

4. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till betänkande 2004/05:BoU8 (till punkt 1)
FPM15: Ändringar i jordförvärvslagen (till punkt 2)
Proposition 2004/05:53 (till punkt 2)
Motioner dels med anledning av prop. 2004/05:53, dels motioner från allmänna motionstiden hösten 2004 (till punkt 2)
FPM17: Sammanställning av bedömningar och förslag om forskning (till punkt 3)
Motion 2004/05:Ub6 (till punkt 3)
Anmälan m.m. till sammanträffande med Statens bostadskreditnämnd