Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-04-21 kl. 09:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen N3-04

Föredragningslista

Offentlig utfrågning om bostadsbidragen

Bilagor


Program för utskottets offentliga utfrågning
Remissyttrande från LRF över Jordförvärvsutredningens betänkande (SOU 2001:38) Ägande och struktur inom jord och skog