Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-04-28 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2004/05:19 och 2004/05:20

2. Justering av yttrande 2004/05:BoU4y Forskning för ett bättre liv (AL)

3. Föredragning av förslag i proposition 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag jämte följdmotioner (JB)

4. Föredragning av förslag i proposition 2004/05:129 En effektivare miljöprövning jämte följdmotion. Med anledning av att miljö- och jordbruksutskottet berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig. (LO)

5. Höstens utrikes studieresor (JB)

6. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till yttrande 2004/05:BoU4y (till punkt 2)
FPM21: Ändrade regler för bostadsbidrag (till punkt 3)
Proposition 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag (till punkt 3)
Motioner om ändrade regler för bostadsbidag (till punkt 3)
FPM22: En effektivare miljöprövning (till punkt 4)
Motion 2004/05:MJU23 (till punkt 4)