Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-05-12 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av betänkande 2004/05:BoU7 Ändringar i jordförvärvslagen (BB)

2. Justering av betänkande 2004/05:BoU10 Bostadsförsörjningsfrågor (AL)

3. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till betänkande 2004/05:BoU7 (till punkt 1)
Utkast till betänkande 2004/05:BoU10 (till punkt 2)