Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-05-19 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:24

2. Justering av betänkande 2004/05:BoU9 Ändrade regler för bostadsbidrag

3. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till betänkande 2004/05:BoU9
Boverkets rapport Kooperativa hyresrätter - Nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen