Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2004-11-18 kl. 09:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning om vilka verkningar de genomförda bostadsrättsombildningarna har haft

Bilagor


Program för bostadsutskottets offentliga utfrågning
"I ombildningens spår", En rapport om konsekvenser för hyresgäster vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
Anmälan till besök hos Svensk Trähusindustri (STR) m.m.
Anmälan till studiebesök vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län m.m.