Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2004-12-09 kl. 08:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9
Datum och tid: 08:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:8

2. Val av andre vice ordförande under Anders Ygemans föräldraledighet

3. Justering av betänkande 2004/05:BoU2 Hyresrätt och bostadsrätt, m.m. (BB)

4. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till betänkande 2004/05:BoU2 (till punkt 3)