Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-10-03 kl. 09:30

Torsdag 2019-10-03 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-10-03 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisorn Helena Lindberg m.fl. presenterar granskningsrapporten Stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande

3. Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport (CU2)
Beredning 1
Prop. 2018/19:141 och motion
Föredragande: EH

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor