Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:35 Torsdag 2015-04-16 kl. 10:30

Torsdag 2015-04-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35
Datum och tid: 2015-04-16 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Riksbankens förvaltning 2014 (FiU23)
Justering
Framst. 2014/15:RB1 och RB2, redog. 2014/15:RR1, motioner

Föredragande: AT

3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2014 (FiU4y)
Justering av yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2014/15:65, motion

Föredragande: MO

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2014/15:75

Föredragande: AT

5. Övrigt

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdag den 21 april kl.11.00

Bilagor


1. Inkommet brev från privatperson
2. Förslag till betänkande FiU23. Tidigare behandlat den 24 mars
3. Förslag till yttrande FiU4y. Tidigare behandlat den 9 april
4. FöredragningsPM
6. Protokoll nr. 2014/15:33