Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:39 Torsdag 2015-05-07 kl. 10:30

Torsdag 2015-05-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:39
Datum och tid: 2015-05-07 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Överläggning om de offentliga samråden kring kapitalmarknadsunionen
Finansmarknadsminister Per Bolund

2. Anmälningar

3. Initiativ om legitimationskrav för kuratorer i hälso- och sjukvården (FiU3y)
Justering av yttrande till socialutskottet över förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: MO


4. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014 (FiU17)
Beredning
Skrivelse 2014/15:102
Föredragande: CR


5. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 (FiU24)
Beredning
Föredragande: PE

6. Punkterna 3-5 i 2015 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2014/15:100, punkt 3-5
Föredragande: MO

7. Övrigt

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde
Tisdag 19 maj kl. 08.30-11.00 i förstakammarsalen
Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport för 2015

EU-dokument
- Minnesanteckningar från informellt Ekofinmöte i Riga 24-25 april
- Kommenterad dagordning inför Ekofinrådets möte i Bryssel 12 maj


Bilagor


1. - BakgrundsPM, offentligt samråd: Grönbok om kapitalmarknadsunion
- PPT, överläggning Per Bolund
2. Brev från privatperson (finns på expeditionen)
3. Förslag till yttrande FiU3y
4. FöredragningsPM
5. FöredragningsPM
6. FöredragningsPM
8. Protokoll nr 2014/15:38