Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:40 Tisdag 2015-05-19 kl. 08:30

Tisdag 2015-05-19 kl. 08:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:40
Datum och tid: 2015-05-19 08:30
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport 2015
Finansminister Magdalena Andersson
Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 maj kl. 10.30
Bilagor


1. Rapport Svensk finanspolitik 2015 och program