Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:41 Torsdag 2015-05-21 kl. 10:30

Torsdag 2015-05-21 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:41
Datum och tid: 2015-05-21 10:30
Plats: RÖ 5-10

Kl. 10.30-11.00
1. EU-kommissionen om planeringsterminen
Information från Europeiska Kommissionens Representation i Sverige:
-
Katarina Areskoug, chef
- Magnus Astberg, senior ekonomisk rådgivare
- Jens Matthiessen, senior ekonomisk rådgivare

Kl. 11.00-11.30
2. Regler för den ideella sektorn
Information från finansdepartementet:
- Max Elger, statssekreterare

3. Anmälningar

4. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 (FiU24)
Fotsatt beredning
Föredragande: PE
5. Förändrade villkor för affärsverkscheferna (FiU31)
Fortsatt beredning
Prop.2014/15:78
Föredragande: EJ

6. Övrigt

7. Justering av protokoll

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 maj kl. 11.00

EU-dokument
Mötesrapport från Ekofin-rådet den 12 maj 2015Bilagor


1.- Rådets rekommendation om Sveriges nationella reformprogram 2015
- Landrapport Sverige 2015
4. FöredragningsPM. Tidigare behandlat den 7 maj
5. FöredragningsPM. Tidigare behandlat den 28 april
7. Protokoll nr. 2014/15:39 och 40