Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:42 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:42
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014 (FiU17)
Justering
Skrivelse 2014/15:102
Föredragande: CR

3. Några värdepappersmarknadsfrågor (FiU19)
Beredning
Prop. 2014/15:115
Föredragande: EJ

4. Utredning om regelverk för säkerställande av valfrihet,
mångfald och kvalitet gällande välfärdstjänster
Förslag till utskottsinitiativ från ledamöterna M, C, FP och KD

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj kl. 10.30

Bilagor


2. Skrivelse 2014/15:102, Tidigare behandlad 7 maj Föredragnings PM
3. Proposition 2014/15:115, Föredragnings PM
4. Förslag till utskottsinitiativ och bilaga