Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:46 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:30

Torsdag 2015-06-11 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:46
Datum och tid: 2015-06-11 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Justering
Prop. 2014/15:100, motioner och yttranden
Föredragande: CH, KS

3. Vårändringsbudget för 2015 (FiU21)
Justering
Prop. 2014/15:99, motioner och yttranden
Föredragande: AT

4. Årsredovisning för staten 2014 (FiU28)
Justering
Skriv. 2014/15:101
Föredragande: CR

5. Övrigt

6. Protokoll

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 17 september kl.10.30

Bilagor


2. Förslag till betänkande (FiU20) Tidigare behandlat 28 maj
3. Förslag till betänkande (FiU21) Tidigare behandlat 28 maj
4. Förslag till betänkande (FiU28) Tidigare behandlat 2 juni
6. Protokoll 2014/15: 44

EU- dokument:
Dagordning Ekofin och Kommenterad dagordning 19 juni 2015