Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:34 Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:34
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Den kommunala finansieringsprincipen - tillämpas den ändamålsenligt? (FiU17)
Justering
Skrivelse 2017/18:300 Tidigare behandlad den 5, 12 mars
Föredragande: ACT

4. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Justering
Motioner Tidigare behandlad den 28 februari, 12 mars
Föredragande: KS

5. Offentlig upphandling (FiU34)
Justering
Motioner Tidigare behandlad den 5, 14 mars
Föredragande: EJ

6. Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser (FiU41)
Justering
Skrivelse 2017/18:293, Skrivelse 2018/19:20 Tidigare behandlad 5, 12 mars
Föredragande: ACT

7. Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag (FiU36)
Fråga om att ge skatteutskottet och arbetsmarknadsutskottet tillfälle att senast 23 april yttra sig över prop. 2018/19:73 och eventuella motioner
Föredragande: CH

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Torsdag 28 mars kl. 10.30

Bilagor


EU-dokument
Rapport från Rådet för allmänna frågor (GAC) 19 mars 2019 finns tillgänglig på kansliet

2. Protokoll 2018/19:FiU33
3. Utkast till betänkande 2018/19:FiU17
4. Utkast till betänkande 2018/19:FiU25
5. Utkast till betänkande 2018/19:FiU34
6. Utkast till betänkande 2018/19:FiU41
7. Proposition 2018/19:73