Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Torsdag 2019-11-07 kl. 10:30

Torsdag 2019-11-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-07 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Föråldrade it-system - hinder för en effektiv digitalisering (RiR 2019:28)
Information
Riksrevisor Stefan Lundgren

2. Det kommunala utjämningssystemet – behov av mer utjämning och bättre förvaltning (RiR 2019:29)
Information
Riksrevisor Helena Lindberg

3. Riksrevisionens granskningsplan 2019/20
Information
Riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg

4. Anmälningar

5. Justering av protokoll

6. Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet (FiU13)
Justering
Prop. 2018/19:159 Tidigare behandlad 10/10, 24/10, 5/11
Föredragande: CH

7. En effektivare flytträtt av försäkringssparande (FiU14)
Justering
Prop. 2018/19:124, motioner, yttrande Tidigare behandlad 10/10, 24/10, 5/11
Föredragande: CH

8. Köp på saklig grund (FiU17)
Justering
Skr. 2018/19:148 Tidigare behandlad 10/10, 24/10
Föredragande: CES

9. En ny reglering för tjänstepensionsföretag (FiU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:158 Tidigare behandlad 10/10, 24/10, 5/11
Föredragande: EJ

10. Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (FiU18)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:11 Tidigare behandlad 24/10
Föredragande: ACT

11. Ingripande mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor (FiU28)
Beredning
Prop. 2019/20:14
Föredragande: MP

12. Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster (FiU29)
Beredning
Prop. 2019/20:23, motioner
Föredragande: MP

13. Övrigt

14. Nästa sammanträde
Tisdag 12 november kl. 10.30

Bilagor


1. RiR 2019:28, presentation
2. RiR 2019:29, presentation
3. Granskningsplan 2019/20, presentation
5. Protokoll 2019/20:9
6. Förslag till betänkande
7. Förslag till betänkande
8. Förslag till betänkande
9. Utkast till betänkande
10. Utkast till betänkande
11. FöredragningsPM, skrivelse Bankföreningen (dnr. 228-2019/20)
12. FöredragningsPM, motioner