Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Torsdag 2019-11-28 kl. 10:30

Torsdag 2019-11-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2019-11-28 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Förslaget till taxonomi
Fortsatt överläggning
Statssekreterare Ulf Holm

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering (FiU19)
Justering
Prop. 2019/20:37. Tidigare behandlad 7/11, 21/11
Föredragande: CH

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Ev. tisdag 3 december kl. 11.00

Bilagor


1. Överläggnings-PM, PPT delas senare
3. Protokoll nr. 2019/20:14
4. Förslag till betänkande 2019/20:FiU19